Til åpningssiden: https://www.eriknord.no

 

Kommentarer

 

10/5/2024:

Umulig å gi alkoholråd som passer for alle (aftenposten.no)

Det er informasjon, ikke råd som trengs, og nordiske kostholdsforskere ga tendensiøs informasjon.

 

12/4 2024:

Det går an å tenke at Ingvild Kjerkhol ikke behøver å miste generell tillit som ansvarlig for helseforskningssaker bare fordi hun i en midlertidig birolle som masterstudent tok noen snarveier. Men Kjerkhol har også sviktet vitenskapen og vært grovt uaktsom i rollen som statsråd.

 

I september publiserte Folkehelseinstituttet grovt overdrevne påstander om kreftrisiko ved snus på sin hjemmeside. Kjerkhol har selv etter gjentatte henvendelser latt være å ta tak i saken. Les hele saken her.

 

15/3 2024, Aftenposten, ’Kort sagt’

Kampen om s-ordet

Erik Nord, Kringsjå

Kampen om s-ordet (aftenposten.no)

Ledende norske jøder kaller seg ‘sionister’ og mener med det at den faktiske jødiske staten Israel må få fortsette å eksistere. Magdi Abdelmaguid skrev i en kronikk at ordvalget skader jødene selv, fordi store deler av verden oppfatter ‘sionisme’ som en betegnelse på rasisme og kolonialistisk ideologi.

Nils August Andresen mener 13/3 at Abdelmagui ikke kan definere sionisme ‘etter eget forgodtbefinnende’ . Men det er de jødiske lederne som omdefinerer. De velger å bruke ordet ‘sionist’  om noe som i dag er klart forsvarlig (støtte til staten Israels fortsatte eksistens) i stedet for om noe som for 75 år siden var klart svært kritikkverdig (fordrivelse av arabere fra egne landområder).

Hvis de jødiske lederne absolutt vil bruke s-ordet om seg selv, kan ingen nekte dem det.   Men jeg er enig med Abdelmaguid i at det er uklokt og farlig å heve seg over andres etablerte språkforståelse.

 

2/3 2024: Kvinner søker ikke bare menn med tittel, penger og makt, men også menn det er spennende å snakke med. Da fører deres økende utdanningsforsprang til et økende antall ensomme menn.

https://www.facebook.com/share/p/XbrboCFd6FnGJSn5/

 

28/2 2024: Aftenposten bruker ‘no brainer’ feil.

Aftenposten bruker «no-brainer» feil

 

26/2 2024 Obligatorisk siviltjeneste er et godt tiltak for å redusere offentlig fattigdom. https://www.eriknord.no/siviltjeneste.htm

 

8/1 2024 Uredelighet i forsknings­formidling om alkohol og tobakk (forskersonen.no)