Til åpningsside, solguide

 

Til nettstedets forside

 

Vintertid for siste gang

November 2020

 

Langversjonen av denne artikkelen er HER.

 

EU vil fjerne vekslingen mellom sommer- og vintertid. Søvnforskerne Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn og Janne Grønli mener at Norge må følge EU og anbefaler permanent vintertid (BT 24/10).

Søvnforskerne nevner ikke at et klart flertall i EUs befolkning ønsker vekslingen erstattet med permanent sommertid. De nevner heller ikke at i Bjørn Bjorvatns egen store norske meningsmåling høsten 2019 foretrakk 62 % sommertid hele året. 29 % foretrakk vintertid.

Søvnforskerne har et snevert blikk på søvnhensyn. Et rasjonelt valg mellom sommertid og vintertid krever et langt videre perspektiv og tallfesting av omfanget av ulike velferdsvirkninger. På begrenset plass gir jeg her et bilde for Østlandet og Agder (60 prosent av befolkningen).  Et bilde for Vestlandet vil ikke være ikke vesentlig annerledes.

 

Permanent vintertid

Vintertid hele året vil i 5-6 av de syv nåværende sommertidsmånedene gi ulempe for dem som har uteaktiviteter om kvelden (alt fra hagearbeid til turgåing, ballspill og båtliv). De aller fleste vil oppleve én eller flere slike ulemper.

Utenfor den lyseste tiden vil tidligere kveldsmørke også gi noe økt risiko for trafikkulykker.

 

Ca 90 % av innbyggerne har hage og/eller balkong. Med permanent vintertid vil de komme i skygge en time tidligere enn i dag syv måneder i året.

 

Tidligere skygge vil være til ulempe også utenfor hjemmet, f.eks. på strender, uteserveringer, i parker, og blant fotballforeldre på sidelinjene vår og høst.

 

Vintertid om sommeren vil føre til tidligere morgensol. Men morgensol utnyttes i liten grad på arbeidsdager, og tidlig morgensol nytes sjelden i helger.

 

Vintertid om sommeren kan resultere i lettere innsovning og noe mer søvn et par måneder omkring sankthans. Verdien av dette er usikker, ettersom de fleste trenger mindre søvn om sommeren. Man hører om ‘vintertretthet’, men sjelden om ‘sommertretthet’.

 

Permanent sommertid

Med nåværende sommertidsordning er det seks måneder da folk vinner sol og lys om kvelden samtidig som søvnforstyrrende morgenlys kommer en time seinere. Dette er ‘vinn-vinn’.

Permanent sommertid vil deler av vinteren føre til mer mørke når folk står opp. Det føles tungt for mange. Men effekten varierer sterkt.  To eksempler: 60 % av befolkningen står opp før kl sju. På Østlandet har disse det uansett mørkt i starttimen fra midten av november til midten av februar. Men sommertid om vinteren vil gi dem 4-5 uker med vesentlig mer mørke i starttimen i februar/mars. Ca 20 % står opp mellom sju og åtte. De får vesentlig økt mørke i starttimen i november og februar, men ikke i månedene i mellom.

Disse konkrete tallene må sees i forhold til at alle i fem vintermåneder får mer lys på vei hjem fra jobb og delvis i den første timen eller to deretter. Nettoeffekten av sommertid om vinteren er ikke nødvendigvis negativ.

 

Konklusjon

Søvnhensyn er bare ett hensyn når tidsordning skal velges. Samlet sett kommer vintertid hele året dårlig ut av en bred og konkret analyse på befolkningsnivå. Sommertid hele året er klart å foretrekke.

 

Kilder:

Om trafikkrisiko: https://www.nrk.no/livsstil/--vintertid-tar-liv-1.7362558 . Om boligforhold: Befolkningstellingen 2019 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde . Om døgnrytmer: Rapporten ‘Tidene skifter’, tabell 7.1. Statistiske analyser 125. SSB 2012. Soldata er hentet fra https://www.usno.navy.mil/USNO/astronomical-applications/data-services/rs-one-year-us .

 

 

Til åpningsside, solguide

 

Til nettstedets forside