Åpningssiden: Home . 

 

Meningsiver og skrivekløe:

Motstrøms i 50 år

 

1 Viktigste essays

2 Annet

 

 

Viktigste essays

 

Hovedtemaer (lenker lenger ned):

 

1 Amerikanske massakrer i moderne tid.

2 Forbruksjag og misforståelser om

   samfunnsøkonomi.

3 Alkohol og tobakk: Hygge møtes med

   nulltoleranse og uriktig helseinformasjon.

4 Anders Behring Breivik, tilregnelighet og

   fri vilje.

5 Urettferdig prioritering i helsevesenet.

6 Tilsnikelser til makt i statsapparatet.

7 Livskvalitet er subjektiv og viktigere enn

   levealder.

8 Koronapolitikken kostet for mye.

9 Diverse.

 

1 To massakrer

 

1974: Nelson Rockefeller som ‘liberaler’. Om en visepresidents massakre

 av fengelsfanger i 1971.  https://www.eriknord.no/attica.htm

 

1991: Snilleste gutt i slakterhus 6. Om Norges passivitet

ved avslutningen av krigen i Kuwait.  https://www.eriknord.no/slakt.htm

 

 

2 Forbruksjag og misforstått samfunnsøkonomi

 

1975: Overflodssamfunnet: Det skapes behov og vi blir ikke lykkeligere,

men sosialøkonomifaget fanger det ikke. https://www.eriknord.no/behov.htm

 

1979: Vi kan hevde oss i internasjonal handel selv om andre land øker

produktiviteten raskere. https://www.eriknord.no/produktivitet.htm

 

1985: Hvem er fattig i Norge?  Anmeldelse av bok av Steinar Stjernø.

https://www.eriknord.no/fattigdom.htm

 

1985: Julebakst og konkurranseevne. Novelle om komparative fortrinn og uten tårer.

https://www.eriknord.no/bakekonkurranse.htm

 

2010: Hva skal vi leve av? Myten om privat næringsvirksomhet som verdiskapende og offentlige tjenester som kostnad. https://www.eriknord.no/verdiskapningsmyte.htm

 

 

3 Alkohol, røykelov, e-sigaretter og snus:

Tendensiøs og uriktig informasjon fra helsemyndighetene

 

1992: Alkohol og bilkjøring: Om unødvendige nei-takk

og hvor behersket livet ikke trenger å være. https://www.eriknord.no/alkohologbil.htm

 

Røykeloven (se mer på https://www.eriknord.no/rykelov.htm)

 

2002 : Tanker om respekt og å sette seg i andres sted.

https://www.eriknord.no/røykeprolog.htm

Artikkel i Aftenposten 5.12.02 (om moralen)

Artikkel i Aftenposten 27. desember 02 (om medisinen og jussen)

Kronikk i Dagbladet 13. januar 03 (om overdrivelser av farer ved beskjeden passiv røyking)

2007: Forsker kjemper mot røykeloven (aftenbladet.no) .

 

2024: Røykeloven er i hovedsak bra, men uproporsjonal, og Dagfinn Høybråten var uærlig.

https://www.eriknord.no/røyk.htm

 

4 Anders Behring Breivik, tilregnelighet og fri vilje

 

2012: Anders Behring Breivik: De første psykiaternes manglende alternative tolkninger. https://www.eriknord.no/breiviktolkning.htm

 

2012: Da Elden og Stabell tok feil. Beviskrav for tilregnelighet.

 https://www.eriknord.no/beviskrav.htm

 

2012: Aktoratets skjeve jus i Breiviksaken.  https://www.eriknord.no/aktoratet.htm

 

2013: Fri vilje finnes ikke. https://eriknord.no/frivilje.htm

 

 

5 Urettferdig prioritering i helsevesenet

 

2014: Prioritering i helsevesenet: Helsevesenet er ikke som jordbruk.

Helsevesen er ikke jordbruk (aftenposten.no)

 

2016: Et rettferdig helsevesen søker ikke mest mulig helse per krone.

https://www.eriknord.no/rettferdighelse.htm

 

 

6 Tilsnikelser til makt i statsapparatet

 

2015: Etter Prioriteringsutvalget: Utvalgssekretærer får for mye makt.

https://www.eriknord.no/sekretærer.htm

 

2016: Det er demokratiunderskudd når etatsledere – f.eks. ved FHI - gjør egne politiske meninger til ‘etatens meninger’. https://www.eriknord.no/etatensmening1.htm

2019: Tilsvarende om politiet.

https://www.eriknord.no/politi.htm

 

2019: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner tok seg friskolefriheter.

https://www.eriknord.no/friskole.htm

 

 

7 Livskvalitet er subjektiv og viktigere enn levealder

 

2017: Høy levealder er oppskrytt. https://www.eriknord.no/levealder.htm

 

2018: Myndighetene forveksler måling av objektive levekår med måling av livskvalitet. Forsvar for subjektiv livskvalitet – Dagsavisen .  

 

 

8  Koronapolitikken

 

2021: Folkehelseinstituttets vaksineprioritering kostet mange liv.

Vaksineprioriteringen må forklares bedre (aftenposten.no)

 

2021: Koronapolitikken: Gjør Folkehelseinstituttet faglig igjen.

Meninger: Gjør Folkehelseinstituttet faglig igjen (vg.no) februar 2021.

 

9 Diverse

 

1986: Ubrukelig amerikansk ledertest. https://www.eriknord.no/ledertest.htm

 

 

Se også pkt 17-19 i menyen på åpningssiden.

 

 

2 Annet

 

Se nederst i CV’en: https://www.eriknord.no/CV2.htm