Hjem

 

Tilbake

 

Tverr faglig vise

Mel: Jeg er en liten teddybjørn

(I helsetjenesteforskning og epidemiologi møtes og strever  leger, psykologer,  samfunnsvitere og økonomer blant andre.)

 

Jeg er en liten doktorfant, så flink som bare det,

men hver gang jeg skal forske litt så detter jeg litt ned.

Det er så mye krav om tørre tall og statistikk,

og ingen bryr seg om mitt gode skjønn i fra klinikk.

Jeg synes ærlig talt at folk kan vise litt respekt

selv om jeg kanskje ikke helt behersker mitt prosjekt.

Det viktigste det er tross alt å være i god tro,

det viser alskens forskning om effekt av placebo.

 

Jeg er en liten samfunnsviter, flink som bare det,

og hver gang jeg skal forske litt så lager jeg et skje-

ma som jeg bruker for å finne ut at bedre er

å være frisk og rask og rik enn syk og konkurs nær.

D'er slike resultater som i pressen virk'lig slår,

så ikke skjønner jeg at ikke fast stilling jeg får.

Men kanskje hvis jeg spør og graver enda en stund til,

så rydder jeg av veien direktørens siste tvil.

 

 Jeg er en liten psykolog så klok og velstudert

som veldig gjerne hjelpe vil de som er deprimert,

ja ikke bare de, men også folk som engstlig er

og alle de som ønsker de var døden mere nær.

Men jeg fortviles av en liten seniorforskerklikk

som finner mer og mer at alt er arv og genetikk.

Hvordan skal det da gå med en som andre vil så vel

og også innimellom kanskje trøst kan trenge selv?

 

Jeg er en liten økonom så flink som bare det,

og hver gang jeg skal forske litt så teller jeg til tre.

Så legger jeg til tjuefem og deriverer det,

og hvis det ikke går opp bare runder jeg litt ned.

Men dette her det finner visstnok doktorne helt sykt,

de tror at man ei regne kan på det som er litt mykt.

Men det som vanligvis er mykt kan også gjøres hardt!

Det må da også leger noen ganger ha erfart?

 

Jeg er en liten kontorist, så flink som bare det,

men hver gang jeg skal skrive litt så streiker skriverne.

Det synes jeg er synd fordi det er så mye fint

som forskerne seg lirer av om dette og om hint.

Jeg leser til mitt øye bliver både stort og vått.

At ikke noen her forlengst Nobelprisen har fått!

Det synes jeg er veldig, veldig, veldig, veldig trist,

men hva vet jeg som bare er en enkel kontorist.

 

Erik Nord