Til åpningssiden: https://www.eriknord.no

 

Velkommen til tellekonkurranse!

 

Vi skal telle sammen fra 1 opp til 21. Vi bidrar annen hver gang, og hver gang kan vi telle ett eller to tall videre. Så hvis f.eks. jeg har sagt ‘sju’, kan du si enten ‘åtte’ eller ‘åtte, ni’. Så er det min tur igjen. Har du sagt ‘åtte’, kan jeg si ‘ni’ eller ‘ni, ti’. Har du sagt ‘åtte, ni’, kan jeg si ‘ti’ eller ‘ti, elleve’. Osv.

 

Det gjelder å være den som får si tjueén.

 

Du kan få begynne. Velg én av følgende:

1       https://www.eriknord.no/telle1.htm

1-2    https://www.eriknord.no/telle2.htm