Hjem         Til nærmere forklaring

 

Til skjematisk kart      

 

Til ølpriser

 

Bakgrunnen for solmålinger

 

Uteserveringer på Tøyen

 

Innhold:

 Bydelskroa, Hagestuen, Postkontoret, Skatten, St.Amman, Wasabi sushi.

 

 

 

 

Eksempel med forklaring, deretter serveringssteder i alfabetisk rekkefølge.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær sett fra et middels bra beliggende bord på vedkommende sted.  Sola synes fra dette bordet når den er over ‘skyline’, ellers ikke.

 

I noen diagrammer er skyline tegnet som rødprikket linje i stedet for heltrukken hvit linje.

 

De tynne, hvite stående linjene viser hvor mye klokka er når sola står i en bestemt kompassretning.

 

Merk at sommertid ikke er medregnet i diagrammet.

 

Se først på den øverste (gule) kurven. Den viser at det er sol til fram til kl 1630 omkring 22. juni, dvs til 1730 gitt sommertid. Sola slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100 (sommertid).

 

Omkring 15/5 og 1/8 (blå kurve) er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 (grønn kurve) er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

Regn med feilmarginer på +/- en halv time, og vær klar over at andre bord samme sted kan ha bedre eller dårligere forhold. Les mer om unøyaktigheter, forenklinger og forbehold  HER .

Husk at i alle diagrammer må man legge til en time for sommertid.

*

 

Bydelskroa (i Jens Bjelkes gate bak Enerhaugen), 2. juni 2024:

I skyggen av veggen til venstre for 230 grader.

 

 

 

 

Hagestuen café bak Tøyen torg, april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, konstruksjon, tekst, vindu

Automatisk generert beskrivelse

Skyline vist med røde prikker.

 

Postkontoret på Tøyen torg er et skyggested:

 

Skatten, Tøyen torg, 2. juni 2024:

Sol over tak til venstre for 270 grader, altså skygge.

Her kl 1930 omkring St.Hans:

 

 

St. Amman på Tøyen torg, april 2024:

Bord på forsida (til venstre på bildet):

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram, Plottdiagram

Automatisk generert beskrivelse

 

St. Amman, bord på sørsida (dvs til høyre på bildet ovenfor):

Skyline vist med røde prikker.

 

Wasabi Sushi på Tøyen torg, april 2024:

 

Mine pedalkamerater Jan Myhr og Haakon Skaug.

 

NB! Diagrammet nedenfor viser bare vertikale solhindringer. Uteserveringen har tak som gjør at sol stenges ut tidligere enn kl 15 i mai til midt i august fordi den står for høyt til å komme inn fra siden.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse