Til meny, solguide           

 

Til nærmere forklaring   

 

Til skjematisk kart     

 

Til ølpriser

 

Bakgrunnen for solmålinger

 

Til nettstedets forside 

 

Uteserveringer på Sandaker og Torshov

 

Innhold:

Apsorn Thai, Bruun og Larsen, Café Cortado,

Café Stambul, Café Teater, Grisen,

Lasarett vinbar, Magneten, Sandaker café, Tyren.

 

Eksempel med forklaring, deretter serveringssteder i alfabetisk rekkefølge.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær sett fra et middels bra beliggende bord på vedkommende sted.  Sola synes fra dette bordet når den er over ‘skyline’, ellers ikke.

 

I en del diagrammer vises skyline som en rødprikket linje i stedet for som heltrukken hvit linje.

 

De tynne, hvite stående linjene viser hvor mye klokka er når sola står i en bestemt kompassretning.

 

Merk at sommertid ikke er medregnet i diagrammet.

 

Se først på den øverste (gule) kurven. Den viser at det er sol til fram til kl 1630 omkring 22. juni, dvs til 1730 gitt sommertid. Sola slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100 (sommertid).

 

Omkring 15/5 og 1/8 (blå kurve) er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 (grønn kurve) er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

Regn med feilmarginer på +/- en halv time, og vær klar over at andre bord samme sted kan ha bedre eller dårligere forhold. Les mer om unøyaktigheter, forenklinger og forbehold  HER .

Husk at i alle diagrammer må man legge til en time for sommertid.

*

 

Apsorn Thai ved Soria Moria, april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, vindu, Landkjøretøy, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram, Plottdiagram

Automatisk generert beskrivelse

 

Bruun og Larsen i Torshovgata, til venstre i bildet nedenfor, 1. mai 2024.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, konstruksjon, Landkjøretøy

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

Café Cortado, april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, konstruksjon, plante, gruppe

Automatisk generert beskrivelse

Bord mot den lille plassen,

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

Café Cortado, mindre gunstige bord mot nord:

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Plottdiagram, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

Café Stambul i VogtsgateTorshov, april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, tekst, konstruksjon, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

Café Teater, 1. mai 2024:

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, tre, sky

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

Grisen ved SandakerveienTorshov, april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, konstruksjon, bord, møbler

Automatisk generert beskrivelse

 

Lasarett vinbar, 1. mai 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, konstruksjon, Landkjøretøy

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Magneten ved Soria Moria på Torshov, april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, konstruksjon, tekst, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram, Plottdiagram

Automatisk generert beskrivelse

 

Sandaker café ved Sandakersenteret i Vogtsgate,

april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, konstruksjon, Nabolag

Automatisk generert beskrivelse

Bord ved inngangen:

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram, Plottdiagram

Automatisk generert beskrivelse

Kontroll viser at sola blir borte ca en halv time seinere enn det som anslås i diagrammet.

Bord på hjørnet ved lyskrysset:

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

Tyren, Vogtsgate, juni 2024: