Hjem

 

Tilbake

 

Den raude vinen og ho gale Unni.

Mel: Dei to hanane (sang om den spanske borgerkrigen)

(En sang for jubilanter som var unge og radikale i syttiåra. Unni tåler sikkert å se sitt navn byttes ut.)

 

%Når den raude vinen er gale,

då ligg natta svart over jorda.%

%Men når den raude vinen er rett,

syng vi saman med sola.%

Vi/-i/-in/-/, vinen vi fører,

titt til munnen og sjela skikkeleg smører,

Vin/-i/-in/-/, sjå kor den blenke,

mange glass har vi tenkt å no la oss skjenke.

 

%Då ho Unni var ung og gale,

tok ho Marx og Engels på orda.%

%Men som ho gradvis eldre blei,

snart andre ting meire mora.%

Vi/-i/-in/-/, vin til eksempel,

alt for lite av det i Marx sitt tempel.

Vi/-i/-in/-/, sjelelig føde,

mykje betre enn Mao's lille røde.

 

Når den raude Unni blir nitti,

då ligg natta snart over jorda.

Når den raude Unni blir nitti,

ligg ho sjølve snart under jorda.

%Men når ho fyller 40 år,

syng vi saman med sola.%

Vin/-i/-in/-/, mere vi krever,

drikk for Unni så ho blir skjever' og skjever'.

Vin/-i/-in/-/, leppene bever,

godt for hjartet om ikkje for nyre og lever.

Vin/-i/-in/-/, hei kor vi svever,

kanskje vi også sku ta oss ein liten genever?

Vin/-i/-in/-/, du kor vi stever,

kjenn nå kor orda seg saman lettare vever.

Vin/-i/-in/-/, sjøl gamle rever,

ser snart at glaset blir ustøtt i furete never.

Vin/-i/-in/-/, svelget vårt strever.

Pass godt på blusa di,

bordmannen sit der og slever.

Vin/-i/-in/-/, vinglass vi hever,

Retardando:

for ho Unni som lenge, lenge må leve.

 

Erik Nord