Hjem          Til nærmere forklaring

 

Til skjematisk kart      Til ølpriser

 

Bakgrunnen for solmålinger

 

Uteserveringer øverst i Rådhusgata

 (på/ved Christiania torv)

 

Innhold:

Brasserie Hansken, Celsius, Skyggesiden Bar, Proseccheria, (Café) Skansen

 

 

Eksempel med forklaring, deretter serveringssteder i alfabetisk rekkefølge.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær sett fra ett middels bra beliggende bord på vedkommende sted.  Sola synes fra dette bordet når den er over ‘skyline’, ellers ikke.

 

De tynne, hvite stående linjene viser hvor mye klokka er når sola står i en bestemt kompassretning.

 

Merk at sommertid ikke er medregnet i diagrammet.

 

Se først på den øverste (gule) kurven. Den viser at det er sol til fram til kl 1630 omkring 22. juni, dvs til 1730 gitt sommertid. Sola slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100 (sommertid).

 

Omkring 15/5 og 1/8 (blå kurve) er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 (grønn kurve) er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

Regn med feilmarginer på +/- en halv time, og vær klar over at andre bord samme sted kan ha bedre eller dårligere forhold. Les mer om unøyaktigheter, forenklinger og forbehold  HER .

Husk at i alle diagrammer må man legge til en time for sommertid.

*

 

 

 

Brasserie Hansken, 2. mai 2024:

 

Celsius, 2. mai 2024:

 

 

Skyggesiden Bar ligger langs en nordvendt vegg og har lite sol. Men em times gløtt etter 2000 midt på sommeren.

 

Prossecheria vinbar ligger ved siden av Skyggesiden Bar og har like lite sol:

 

(Café) Skansen ved festningen, april 2024: 

Café Skansen, Oslo | ripfoily | Flickr

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Plottdiagram, diagram

Automatisk generert beskrivelse

Høye trær i vest.