Til åpningssiden: https://www.eriknord.no

 

 

BASIC NORWEGIAN

-    especially for Dutch people

 

 

I was born in Amsterdam and lived in the Hague at the age of 7-11. I went to an English school, but couldn’t avoid picking up some Dutch. Here is my pay back. 😊

 

Contents: Pronounciation, grammar, useful words

 

 

Pronounciation (no comment when equal to Dutch):

 

a, b, (c), d, e, f, g (English: good), h, i, j, k, l, m, n, o (Dutch: broek), p, (q), r (rolling), s, t, u, v (Dutch w), (x), y (German ü), (z), æ (English: glad), ø (English: girl), å (English: tall).

 

Complications in pronounciation:

 

e is usually æ before r: er (is), der (there), her (here).

g is j before i, j, y: gift (poison), gjerrig (stingy), gylden (golden).

o is a short å before more than one consonant and a long å before g and v: dobbel (double), tog (train), sove (sleep).

 

sj, skj: like sh in English: sjanse (chance), skjørt (skirt).

sk before i and y is also like sh in English: ski (ski), skyte (shoot).

tj, kj is like j in the Dutch diminutive –je: tjukk (thick), kjønn (sex).

 

Diphtongs:

 

øy is pronounced øy: røyk (smoke), øy (island).

au is pronounced æu: sau (sheep), tau (rope).

ei is pronounced æj: bein (bone), reir (nest).

 

Grammar

 

Gender:

 

Masculine:  En gutt – gutten (a boy – the boy)

Feminine:   Ei jente – jenta      (a girl – the girl)

Neutral:      Et hus – huset        (a house – the house)

 

Verbs

 

     present     imperfect      perfect         

å være (be). 

jeg          er          jeg var   jeg har vært 

du               er      same     same                   

han/hun/             etc

det/den       er

vi                er

dere            er

de               er

 

å ha (have) 

jeg            har      jeg hadde   jeg har hatt             

etc

 

 

Regular verbs:

 

å snakke (speak)

jeg snakker   jeg snakket   jeg har snakket 

å titte (look)

jeg titter        jeg tittet        jeg har tittet 

 

å kjøre (drive)

jeg kjører             jeg kjørte      jeg har kjørt             

å spise (eat)

jeg spiser             jeg spiste      jeg har spist             

å male (paint)

jeg maler             jeg malte       jeg har malt             

 

è  mostly -et, -te after r, s, l

 

Irregular verbs:

 

                     Past tense      Perfect tense

se (see)                           har sett                

ta (take)               tok         har tatt                

treffe (meet)       traff       har truffet           

stå (stand)            sto          har stått              

brekke (break)     brakk     har brukket         

sitte (sit)              satt         har sittet             

sette (put, place)  satte       har satt                

bringe (bring)      bragte    har bragt             

finne (find)          fant        har funnet    

gjøre (do)            gjorde    har gjort

 

Future tense: Norwegian has the modal word ‘skal’ as English ‘shall’ – e.g. ‘Jeg skal kjøre’, but – as in English - it often implies some sort of obligation. Future tense is often expressed simply by present tense (‘jeg kommer i morgen‘) or by the use of ‘kommer til’ (‘jeg kommer til å gjøre det’).

 

  

More pronouns:

 

Accusative/dative:    meg, deg, ham/henne/det, oss, dere, dem.

Possessive:                 min/mi/mitt, din/di/ditt, hans, hennes, dets, vår/vårt, deres, deres.

(Note dependence on gender in first and second person singular and second person plural)

 

Examples: 

Han elsker henne (he loves her).

Jeg gir deg mitt hjerte (I give you my heart).

Hvor er bilen vår (where is our car)?

Hvor er huset vårt (where is our house)?

  

Some useful small words:

 

and: og;  

or: eller;  

I know that you ..:  jeg vet at du;   

but: men;  

only: bare;

than: enn; 

if: hvis; 

whether:  om;

before: før; 

when you arrive: 

når du kommer;   

when you arrived: da du kom;

then;  da; 

afterwards:etterpå;  

later:  seinere; 

earlier:  tidligere/før;   

now:  nå;

today:  i dag; 

 tomorrow: i morgen; 

yesterday:  i går;  

last year: i fjor;

 

Question pronouns

why:  hvorfor;  

where:  hvor;  

when:   når;  

who:   hvem; 

which:  hvilken; 

what:  hva; 

what kind:  hva slags;  

whose:  hvem sin;

 

Prepositions:

on:  på; 

in:  i; 

by (the lake):  ved; 

at (the station, airport, restaurant): 

over: over; 

under:  under; 

next to:  ved siden av; 

in front of:  foran;

behind:  bak;  

between:  mellom;  

inside: inne (i); 

outside: ute (utenfor);

 

In two years: om to år;  

Two years ago:  For to år siden;  

For two years:  i to år.

 

day: dag; 

night: natt; 

morning: morgen; a

afternoon: ettermiddag; 

evening: kveld; 

week: uke; 

month:  måned; 

minute: minutt; 

second:  sekund;

hour:  time;

 

car:  bil; 

boat:  båt; 

 road: vei; 

house: hus; 

man: mann; 

woman: kvinne;