Primo januar 2022

Til åpningssiden: https://www.eriknord.no

 

Fun facts og bemerkninger om språk.

 

Bilderesultat for uttale

 

Innhold: Foreløpig én fun fact.

 

Fun fact 1

Myk og hard uttale av konso­nanter foran hhv lyse og mørke vokaler (e/i versus a/o/u): En gjenganger i vesteuropeiske språk.

 

Jeg hadde fransk på gymnaset. Da lærte jeg at bokstaven c uttales som s foran vokalene e og i, men som hovedregel som k foran vokalene a, o og u. F.eks. uttales c’en s i ce og cinque, men k i cave, col og cube. I noen unntakstilfeller uttales c foran a/o/u som s.  C’en har da et lite tegn under seg kalt ‘cédille’, som  f.eks. i ordet ‘garcon’.

 

Skillet mellom e/i på den ene side og a/o/u på den annen er på fransk like mye til stede i uttalen av bokstaven g. Det heter ‘gel’ og ‘gifle’ med stemte sh-lyder, men ‘gant’, ‘golfe’ og ‘gué’ med g som i norsk gås. Slikt gjorde imidlertid ikke like sterkt inntrykk på meg på gymnaset – antakelig fordi g’en ikke har det snodige (for en ung nord­mann) fenomenet ‘cédille’ (eller til­svarende) å skilte med.  Siden har jeg lagt merke til at skillet mellom e/i og a/o/u styrer uttalen av c på de aller fleste vesteuropeiske språk – dvs ikke bare romanske (latinske) språk, men også germanske, og ofte styrer det samme skil­let også uttalen av g. På norsk finner vi dessuten spor av skillet i uttalen av bokstaven k.

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt for sju språk. Portugisisk, som ikke er inklu­dert, følger mønsteret til de andre ro­manske språkene, og norsk antar jeg er nokså representativt for skandi­naviske språk (må sjekkes).

 

 

Myk og hard uttale av c og g foran hen­holds­vis e/i og a/o/u. Noen tillegg for ch og k.

 Bokstav

Fransk

Spansk

Italiensk

Engelsk

Tysk

Nederlandsk

Norsk

C

 

 

 

 

 

Gjøre myk

til hard:

 

Gjøre hard til myk:

s: ce, cinque

k: cave, col, cube

 

 

 

 

 

Cédille under c

garçon

s (lespet): cerveza, cinco

k: cava, con, curva

tsj: cento, cinque

k: canto, con, cura

 

 

Stum h: che, chiesa

 

Stum i: ciao, cioccolata

s: cent, ceiling, civil, city¸¸¸

k: cat, cow, cut

 

s: cent

k: café, coup, cut

s: cent, cement, cirkel, civiel

k: café, code, cultuur

s: celsius, cirka

k: campus, colon, cutting

Ch

 

 

 

 

sh: chef, chiffre

k: chaos, chor

Men: Chanse, chauffeur

 

 

G

 

 

 

 

 

Gjøre hard til myk:

 

Gjøre myk til hard:

stemt sh:

gel, gifle

g: gant, golfe, gué

 

 

 

 

 

stum u: guère, guide

halslyd: gente, gitano

g: gas, golf, gusto

 

 

 

 

stum u:

guerra, guitarra

stemt dsj:

gelato, giro

g: gas, golf, gufo

 

 

stum i: giorno

 

stum h / u: ghetto, guerra

stemt dsj:

gem, gin

Men get, geese, girl

g: gas, good, gut

 

 

 

stum h / u: ghetto, guilt

alltid g: gern, gift,

ganz, gott, gut

alltid ’halslyd:

geel, gister,

gatt, goed, gulden

sh: geni, giro

j: geit, gift, gylden

g: gen, gidde, gap, god, gul, gyro, gærn, gøy, gå

K

 

 

 

 

 

 

kj: kinn, kirke, kyse

k: kennel, kam, kom, ku, kø, kår

 

Mer kommer.