Primo januar 2022

Til åpningssiden: https://www.eriknord.no

 

Fun facts og bemerkninger om språk. Under oppbygging.

 

Fun fact 1

Myk og hard uttale av konsonanter foran hhv lyse og mørke vokaler (e/i versus a/o/u): En gjenganger i vesteuropeiske språk.

Jeg hadde fransk på gymnaset. Da lærte jeg at bokstaven c uttales som s foran vokalene e og i, men som hovedregel som k foran vokalene a, o og u. F.eks. uttales c’en s i ce og cinque, men k i cave, col og cube. I noen unntakstilfeller uttales c foran a/o/u som s.  C’en har da et lite tegn under seg kalt ‘cédille’, som  f.eks. i ordet ‘garçon’.

Skillet mellom e/i på den ene side og a/o/u på den annen er på fransk like mye til stede i uttalen av bokstaven g. Det heter ‘gel’ og ‘gifle’ med stemte sh-lyder, men ‘gant’, ‘golfe’ og ‘gué’ med g som i norsk gås. Slikt gjorde imidlertid ikke like sterkt inntrykk på meg på gymnaset – antakelig fordi g’en ikke har det snodige (for en ung nordmann) fenomenet ‘cédille’ (eller tilsvarende) å skilte med.  Siden har jeg lagt merke til at skillet mellom e/i og a/o/u styrer uttalen av c på de aller fleste vesteuropeiske språk – dvs ikke bare romanske (latinske) språk, men også germanske, og ofte styrer det samme skillet også uttalen av g. På norsk finner vi dessuten spor av skillet i uttalen av bokstaven k.

Tabellen på neste side gir en oversikt for sju språk. Portugisisk, som ikke er inkludert, følger mønsteret til de andre romanske språkene, og norsk er nokså representativt for skandinaviske språk (gjenstår å sjekke).

 

 

Myk og hard uttale av c og g foran henholdsvis e/i og a/o/u. Noen tillegg for ch og k.

 Bokstav

Fransk

Spansk

Italiensk

Engelsk

Tysk

Nederlandsk

Norsk

C

 

 

 

 

 

Gjøre myk

til hard:

 

Gjøre hard til myk:

s: ce, cinque

k: cave, col, cube

 

 

 

 

 

Cédille under c

garçon

s (lespet): cerveza, cinco

k: cava, con, curva

tsj: cento, cinque

k: canto, con, cura

 

 

Stum h: che, chiesa

 

Stum i: ciao, cioccolata

s: cent, ceiling, civil, city¸¸¸

k: cat, cow, cut

 

s: cent

k: café, coup, cut

s: cent, cement, cirkel, civiel

k: café, code, cultuur

s: celsius, cirka

k: campus, colon, cutting

Ch

 

 

 

 

sh: chef, chiffre

k: chaos, chor

Men: Chanse, chauffeur

 

 

G

 

 

 

 

 

Gjøre hard til myk:

 

Gjøre myk til hard:

stemt sh:

gel, gifle

g: gant, golfe, gué

 

 

 

 

 

stum u: guère, guide

‘halslyd’: gente, gitano

g: gas, golf, gusto

 

 

 

 

stum u:

guerra, guitarra

stemt dsj:

gelato, giro

g: gas, golf, gufo

 

 

stum i: giorno

 

stum h / u: ghetto, guerra

stemt dsj:

gem, gin

Men get, geese, girl

g: gas, good, gut

 

 

 

stum h / u: ghetto, guilt

alltid g: gern, gift,

ganz, gott, gut

alltid ’halslyd’:

geel, gister,

gatt, goed, gulden

sh: geni, giro

j: geit, gift, gylden

g: gen, gidde, gap, god, gul, gyro, gærn, gøy, gå

K

 

 

 

 

 

 

kj: kinn, kirke, kyse

k: kennel, kam, kom, ku, kø, kår

 

 

 

Mer kommer.