Hjem           Til nærmere forklaring  

 

Til skjematisk kart      

 

Priser på utepils

 

Bakgrunnen for solmålinger

 

Uteserveringer på Kampen

 

Innhold:

Farine, Kampen café og bar, Kampen pub, Passabel café

 

 

 

 

Eksempel med forklaring, deretter serveringssteder i alfabetisk rekkefølge.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær sett fra et middels bra beliggende bord på vedkommende sted.  Sola synes fra dette bordet når den er over ‘skyline’, ellers ikke.

 

I noen diagrammer vises skyline som en prikket rød linje i stedet for heltrukken hvit linje.

 

De tynne, hvite stående linjene viser hvor mye klokka er når sola står i en bestemt kompassretning.

 

Merk at sommertid ikke er medregnet i diagrammet.

 

Se først på den øverste (gule) kurven. Den viser at det er sol til fram til kl 1630 omkring 22. juni, dvs til 1730 gitt sommertid. Sola slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100 (sommertid).

 

Omkring 15/5 og 1/8 (blå kurve) er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 (grønn kurve) er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

Regn med feilmarginer på +/- en halv time, og vær klar over at andre bord samme sted kan ha bedre eller dårligere forhold. Les mer om unøyaktigheter, forenklinger og forbehold  HER .

Husk at i alle diagrammer må man legge til en time for sommertid.

*

 

 

Farine ved Kampen kirke, april 2024:

Her kl 1945 omkring St.Hans:

 

 

Kampen café og bar foran Kampen kirke, april 2024:

Kontroll tyder på at sola mistes noe tidligere enn det som anslås i diagrammet.

 

Kampen pub i Hedmarksgata, april 2024:

 

Passabel café, juni 2024:

Den siste sola blir borte kl 2000 omkring St.Hans: