Hjem             Til nærmere forklaring

 

Til skjematisk kart         

 

Priser på utepils

 

Bakgrunnen for solmålinger

 

Uteserveringer på/ved Grønland

 

Innhold:

 Asylet, Bar G18, Broadway, Eagle pub, Kontoret, La Villa, Limone, Mad Goat Tap Room, Mastermind, Oslo mekaniske verksted, Pizza comunale, Punjab Tandoori, Rockinn, Under brua bar

 

 

Eksempel med forklaring,

deretter serveringssteder i alfabetisk rekkefølge.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær sett fra et middels bra beliggende bord på vedkommende sted. Sola synes fra dette bordet når den er over ‘skyline’, ellers ikke.

 

I noen diagrammer er skyline merket som rødprikket linje i stedet som heltrukken hvit linje.

 

De tynne, hvite stående linjene viser hvor mye klokka er når sola står i en bestemt kompassretning.

 

Merk at sommertid ikke er medregnet i diagrammet.

 

Se først på den øverste (gule) kurven. Den viser at det er sol til fram til kl 1630 omkring 22. juni, dvs til 1730 gitt sommertid. Sola slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100 (sommertid).

 

Omkring 15/5 og 1/8 (blå kurve) er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 (grønn kurve) er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

Regn med feilmarginer på +/- en halv time, og vær klar over at andre bord samme sted kan ha bedre eller dårligere forhold. Les mer om unøyaktigheter, forenklinger og forbehold  HER .

Husk at i alle diagrammer må man legge til en time for sommertid.

*

 

Asylet 15. mai 2024:

Sol til ca kl 17 før løvsprett i mai. Siden gir treet midt i gårdsrommet mye skygge. Der hvor bildet er tatt fra, er det likevel sol inn fra venstre fram til ca kl to-tre-tida.

 

Bar G18 (i østenden av Grønlandsleiret) 20. mai 2024:

 

Bobs pub, juni 2024:

Skyline som røde prikker.

 

Broadway (på Teaterplassen) 20. mai 2024:

Kontroll viser at sola går 15-30 minutter seinere enn det som anslås i diagrammet.

 

Eagle pub, Grønlandsleiret, er et skyggested, men har et solgløtt mellom 2030 og 2110 ved St.Hanstider.

 

La Villa, Grønlandsleiret, april 2024:

Grønland, Grønlandsleiret, Grønland basar, bil - Oslo Museum ...

Røde prikker viser skyline.

 

 

Kontoret, på hjørnet av Grønlandsleiret og Schweigaardsgate:

Sol opp Schweigaardsgate til omkring kl 2000-2100.

 

 

Limone 20. mai 2024:

Skyline avtegnet med rødprikket linje.

 

 

Mad Goat Tap Room (på Teaterplassen) 20. mai 2024:

Kontroll viser at sola går 15-20 minutter seinere enn det som anslås i diagrammet.

 

 

Mastermind ved Scheigaardsgate

15. mai 2024:

Sol til mellom halv sju og sju i mai-august.

 

Oslo mekaniske verksted (på Teaterplassen) 20. mai 2024:

Stedet har også en stor skyggedel.

 

Pizza comunale (på Teaterplassen) 20. mai 2024:

Dårligere enn Mad Goat (i bakgrunnen) på ettermiddag, men like bra om kvelden.

 

Punjab Tandoori, Grønlandsleiret, april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, konstruksjon, hjul

Automatisk generert beskrivelse

Røde prikker viser skyline.

 

 

Rockinn 15. mai 2024.

Limone i bakgrunnen. Se denne ovenfor for solforhold (nokså likt).

 

’Under brua bar’ er en svært brun pub under Vaterlandsbrua med svært billig pils (69 for halvliter i mai 2024) og svært gode solforhold fra ca kl 1530 til 2000: