Hjem        Til nærmere forklaring    

 

  Til skjematisk kart    

 

Hva koster halvliteren?

      

 Bakgrunnen for solmålinger

 

Solforhold på uteserveringer  på Vinderen og Smestad

 

Innhold: Baker Bruun (Vinderen), Bakkekroa (Smestad), Trattoria Sapori (Vinderen)

 

Eksempel med forklaring, deretter serveringssteder i alfabetisk rekkefølge.

 

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær sett fra ett middels bra beliggende bord på vedkommende sted.  Sola synes fra dette bordet når den er over ‘skyline’, ellers ikke.

 

De tynne, hvite stående linjene viser hvor mye klokka er når sola står i en bestemt kompassretning.

 

Merk at sommertid ikke er medregnet i diagrammet.

 

Se først på den øverste (gule) kurven. Den viser at det er sol til fram til kl 1630 omkring 22. juni, dvs til 1730 gitt sommertid. Sola slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100 (sommertid).

 

Omkring 15/5 og 1/8 (blå kurve) er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 (grønn kurve) er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

Regn med feilmarginer på +/- en halv time, og vær klar over at andre bord samme sted kan ha bedre eller dårligere forhold. Les mer om unøyaktigheter, forenklinger og forbehold  HER .

Husk at i alle diagrammer må man legge til en time for sommertid.

*

 

Jeg tar først med en avdeling av Baker Hansen uten ølservering, men med svært gode solforhold på en romslig uteplass på sørsida av bygningen. Her forsvinner sola ca kl åtte (sommertid) midtsommers, og ca kl halv sju omkring 1. april og 15. september. Bildet er tatt 8. mai 2024.

 

Bakkekroa i Smestadkrysset, 8. mail 2024:

Her er det uhindret sol på vestdelen av balkongen  rundt bygningen til sola når 290 grader vest, dvs i åtte-halvnitida om sommeren.

 

Trattoria Sapori, Vinderen, 1. juni 2024: