Hjem             Til nærmere forklaring   

 

Til skjematisk kart   

 

 Hva koster halvliteren?

 

Bakgrunnen for solmålinger

 

Uteserveringer på Vålerenga og i Kværnerbyen

 

Innhold:

Enga, Galgeberg corner, Kraft, Vålerenga vertshus.

 

Eksempel med forklaring, deretter serveringssteder i alfabetisk rekkefølge.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær sett fra et middels bra beliggende bord på vedkommende sted.  Sola synes fra dette bordet når den er over ‘skyline’, ellers ikke.

 

I noen diagrammer er skyline merket som rødprikket linje i stedet som heltrukken hvit linje.

 

De tynne, hvite stående linjene viser hvor mye klokka er når sola står i en bestemt kompassretning.

 

Merk at sommertid ikke er medregnet i diagrammet.

 

Se først på den øverste (gule) kurven. Den viser at det er sol til fram til kl 1630 omkring 22. juni, dvs til 1730 gitt sommertid. Sola slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100 (sommertid).

 

Omkring 15/5 og 1/8 (blå kurve) er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 (grønn kurve) er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

Regn med feilmarginer på +/- en halv time, og vær klar over at andre bord samme sted kan ha bedre eller dårligere forhold. Les mer om unøyaktigheter, forenklinger og forbehold  HER .

Husk at i alle diagrammer må man legge til en time for sommertid.

*

 

Enga (Vålerengagata), 2. juni 2024:

 

Galgeberg corner, april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, konstruksjon, himmel, benk

Automatisk generert beskrivelse

De beste bordene (ved hjørnet):

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram, astronomi

Automatisk generert beskrivelse

Bordene lenger bak får sol ca klokka 16.  Nedenfor er tatt kl 2000 omkring St.Hans:

 

 

Kraft (Kværnerbyen), april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, tre, vindu

Automatisk generert beskrivelse

Østre bord (sydveggen):

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

Bord ved inngangen:

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

(Bordene ved inngangen befinner seg bak vegg og høye trær. Ingen sol å snakke om her.)

 

Vålerenga vertshus, bakgården, april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, vindu, konstruksjon, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Skyline vises med røde prikker.