Hjem             Tilbake til forklaring   

 

Tilbake til kart

 

Bakgrunnen for solmålinger

 

Uteserveringer på Vålerenga

 

Innhold:

Galgeberg corner, Vålerenga vertshus.

 

Eksempel med forklaring, deretter serveringssteder i alfabetisk rekkefølge.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser klokkekurvene solas vinkelhøyde på himmelen ved ulike klokkeslett (sommertid ikke medregnet) på ulike tidspunkter av året. Den hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’. I eksemplet ovenfor er det sol til fram til kl 1630 omkring 22/6, dvs til 1730 gitt sommertid. Den slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100. Omkring 15/5 og 1/8 er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

Merk at klokka etter middagshøyden (180 grader sør) er mindre ved samme solposisjon jo lenger unna man er sommersolverv. Før middagshøyden er den mer. Klokkeslettlinjene er derfor ikke helt loddrette.

Solforholdene kan variere innenfor et serveringssted. Hvis ikke annet er opplyst, er målinger er gjort i den bedre halvdel. Det er siktet med håndholdt utstyr, og kompassforstyrrelser forekommer. Regn med feilmarginer for bygningers og trærs kompassretning på omkring 5 grader – tilsvarende 15-30 minutter - og 2 grader for vinkelhøyder.

På måletidspunktet april 2024 er kommende løvverk tatt hensyn til. Årstallet er angitt fordi omgivelser kan endre seg over lengre tid (vegetasjon, byggeprosjekter).

NB! I alle diagrammer må man legge til en time så lenge det er  sommertid.

 

Galgeberg corner, april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, konstruksjon, himmel, benk

Automatisk generert beskrivelse

De beste bordene (ved hjørnet):

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram, astronomi

Automatisk generert beskrivelse

Bordene lenger bak får sol ca klokka 16.

 

Vålerenga vertshus, bakgården, april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, vindu, konstruksjon, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse