Hjem         Tilbake til forklaring

 

Tilbake til kart       Til ølpriser

 

Bakgrunnen for solmålinger

 

Uteserveringer på Tøyen

 

Innhold:

Hagestuen, St.Amman, Tyrkisk, Wasabi sushi.

 

 

 

 

Eksempel med forklaring, deretter serveringssteder i alfabetisk rekkefølge.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær.  Sola synes når den er over ‘skyline’, ellers ikke.

 

De tynne, hvite stående linjene viser hvor mye klokka er når sola står i en bestemt kompassretning.

 

Merk at sommertid ikke er medregnet i diagrammet.

 

Se først på den øverste (gule) kurven. Den viser at det er sol til fram til kl 1630 omkring 22. juni, dvs til 1730 gitt sommertid. Sola slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100 (sommertid).

 

Omkring 15/5 og 1/8 (blå kurve) er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 (grønn kurve) er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

Regn med feilmarginer på +/- en halv time. Les mer om unøyaktigheter, forenklinger og forbehold  HER .

Husk at i alle diagrammer må man legge til en time for sommertid.

 

 

 

 

Hagestuen café bak Tøyen torg, april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, konstruksjon, tekst, vindu

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

St. Amman på Tøyen torg, april 2024:

Bord på forsida (til venstre på bildet):

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram, Plottdiagram

Automatisk generert beskrivelse

 

St. Amman på Tøyen torg, bord på sørsida (til høyre på bildet ovenfor):

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

Tyrkisk på Tøyen torg, april 2024 (bord ennå ikke ute):

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram, astronomi

Automatisk generert beskrivelse

 

Wasabi Sushi på Tøyen torg, april 2024:

 

 

NB! Diagrammet nedenfor viser bare vertikale solhindringer. Uteserveringen har tak som gjør at sol stenges ut tidligere enn kl 15 i mai til midt i august fordi den står for høyt til å komme inn fra siden.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse