Hjem

 

Slekta mi

 

 

Forord

Jeg har et alderdomsprosjekt som jeg kaller ‘En flyktig går opp sitt spor’. Som en del av prosjektet har jeg samlet litt slektshistorie.

På morssiden har jeg kopiert enkelte sider av systematiske oppstillinger i slektsbøker andre allerede har laget. Der forekommer bl.a. Edvard Munch. Våre grener bakover møtes i et av hans oldeforelderpar, som også var mine tipp-tipp-tipp-tippoldeforeldre.

På farssiden har jeg googlet. Der er framstillingen springende og diktert av internetts og Wikipedias favorisering av meritterte personer.  Det tar jeg ikke så tungt, for det er ingen ambisjoner om fullstendighet i min vesle ‘slektsforskning’.

På farssiden er det en Nord-slekt (bestefar og bakover) og en Thinn-slekt (bestemor og bakover). Som barn fikk jeg høre at bestefar Karl Nord hadde klart å spore sine forfedre og formødre tilbake til en tysk sersjant på 1600-tallet.

På min morsside (Christiansen) er det en Munch-slekt (morfar i Trondheim og bakover) og en Lingjerde-slekt (mormor fra Hamar, og bakover).

Av hensyn til leservennlighet starter jeg med korte oversikter over mine onkler, tanter, fettere, kusiner, nevøer og nieser på begge sider. Så tar jeg Thinn-slekta i grove trekk og føyer til Nord-slekta. Deretter kommer morssiden i all sin grundighet.

Kringsjå, april 2023

 

Innhold: 

                                                              Side

Onkler, tanter, fettere, kusiner,

nevøer og nieser                                          3

Slekten Thinn                                         4-13

Slekten Nord                                        14-18    

Slekten Christiansen                             19-20

Slekten Munch                              20-30 (kopiert)

Slekten Lingjerde                          31-36 (kopiert)

 

To til tre generasjoner Nord etter bestemor Karen og bestefar Karl:

Fars eldste søster Ruth ┼,  f. 1917, død ca 2010, farmasøyt og laboratoriesjef, gift med Per Gjermundsen, kjølemontør.   

Barn: Kari (1943), kjemiker, gift med Petter Larsson, zoolog (død 2020). Barn: Martin og Jørgen. 

Kirsti (1945), keramiker, gift med Asle, tømrer (siden skilt). Barn: Anders, Elen og Ada.

Dødfødsel (‘Lilleper’).

Per (min far), 1920-2009, sivilingeniør og raffinerisjef, gift med Guri, 1924-2013, husmor.  

Barn: Lasse (f. 1946, sivilingeniør, forskningssjef Norsk Hydro, tidligere gift med Berit Hage (arkitekt). Barn: Martin, 1976, Rasmus, 1978, Per ca 1985, alle sivilingeniører. Nå gift med Anne Grethe Lunde, tidligere sekretær. Bosatt i Porsgrunn.

Meg sjæl, f. 1948, siviløkonom NHH, dr. philos, forsker, tidligere gift med bioingeniør Else-Berit Rydningen, f. 1949.  Barn med Else-Berit: Nora, 1981, samboer med Morten Solum Mathiesen, f ca 1978. Even, 1983, gift med Ingrid Skiptvedt Jakobsen, f. ca 1983. Barnebarn: Nora og Morten: Ulrik, 2012 og Sondre, 2018. Even og Ingrid: Kjell, 2017 og Harriet, 2019. Nå gift med statsviter Cathrine Meland, f 1969. Barn: Hedda, 2001, Halvor 2003.

Karin, f. 1954, farmasøyt, dr.pharm., forskningssjef, gift med Tor Øistein Hauge, f.1953), tømrer/lektor. Barn: Guro, f. 1980, kunstutdannet og matte, Sara, f. 1984, lege, Marit, f. ca 1990, lege.

Olga f. 1922 (?), død av polio ca 1953, gift med Jan Jergan (venn av min far og sivilingeniør), Jan giftet seg ikke mange år etter med ‘Lulle’.

       Olgas og Jans barn: Egil, f. 1945, sivilingeniør og datakonsulent, og Kristin, f. 1948.

Ole Christian (‘Ola’), f. 1935, sivilingeniør, PhD fra MIT i USA og eget datakonsulentfirma, gift med svenske Merethe. Bosatt mange år i California, så Danmark, nå mange år i Stockholm. Begge lever per mars 2023.

Barn: Helene, Christian, Anne og Thomas.

 

To generasjoner etter mormor Sara og morfar Aage

Mors eldste søster Vesla ┼, f. ca 1915, gift med Benjamin ┼, skilt, datter Lise. Bodde i alle år i barndomshjemmet i Eidsvoldsgate 33 på Singsaker i Trondheim sammen med mormor så lenge hun levde.

Per ┼, f. ca 1917, gift med Eva ┼, datter LilleEva.

Anne ┼, f. ca 1919, gift med Knut Pedersen ┼, sønn Tom, født i 1948 som meg.

Svein (mellomnavn Wang) ┼, f. 1921, fysioterapeut, gift med Anne Marie (Mie), fysioterapeut, f. 1926, som lever fremdeles i mars 2023 (på sykehjem i Porsgrunn). Barn: Hans Petter, f. 1956, bor i Sverige, Guri, f. 1957, bor i Porsgrunn, Marianne, f. 1960, bor i Oslo, Lars Even, f. 1962, bor på nedre Nordberg.

Guri (min mor), f. 1924, død 2013. Barn og barnebarn: Se far ovenfor.

Aage ┼, f. ca 1926, gift med Magnhild ┼. Barn: Anne Mette, f. ca 1952, Berit, f. ca 1955.

 

 

Slekten Thinn

 

Niels Jacobsen Aall (født 1702 i London, død april 1784 i Porsgrunn), også kalt Niels Aall den eldre, var en norsk kjøpmann, trelasthandler, sagbrukseier og skipsreder i Porsgrunn. Han kom alene til Norge som barn i 1712, ble etterhvert forvalter for Herman Leopoldus, og etablerte i 1730 egen forretning og samlet betydelig eiendom i Telemark. Han er stamfar for slekten Aall i Norge.[1][2]

Niels Aall var gift tre ganger og hadde barn i alle sine ekteskap, bl.a.:

1. Nicolai Benjamin Aall (1739-1798) gift med Amborg Jørgensdatter Wesseltoft (1741-1815)

2. Constance Aall (1747-1777) gift med Christian Rasch (1734-1813)

3. Benedicta Henrikka Aall (1756-1813) gift med kammerherre Severin Løvenskiold (1743-1818)

4. Jacob Aall (1754-1826) gift 1. med Edel M. Løvenskiold (1753-1795) og 2. med enken Christiane E. von Cappelen født Bøyesen (Ording) (1768-1833)

5. Fransisca Margrethe Aall (1743-1789) gift med Jeremias Hagerup (1725-1795)

Blant Niels Aalls etterkommere er bl.a. eidsvollsmannen Jacob Aall, stattholder Severin Løvenskiold, maleren August Cappelen, forlagsbokhandler Jørgen Wright Cappelen, statsminister Carl Otto Løvenskiold, museumsdirektør Hans Aall, professor Didrik Arup Seip og visesangeren Ole Paus.

 

Et bilde som inneholder person, mann, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Nicolai Benjamin Aall (født 1739 i Porsgrund, død 1798 samme by) var en av Norges ledende godseiere og trelasthandlere på 1700-tallet.

Han var sønn av trelasthandler og skipsreder Niels Jacobsen Aall (1702–84) og dennes andre ektefelle Benedicta Henrica Bergh (1714–48), datter av lagmannen Nicolas Bergh og ektefelle Constance Henck (1672-1718). Ni år gammel mistet Nicolai Benjamin sin mor, men fem år senere giftet faren seg med Fredrikke Sophie Rasch (1726-1760). Under sitt studieopphold i København bodde Nicolai Benjamin på Regensen, hvor Johan Ernst Gunnerus var forstander. I 1739 ble Aall utdannet cand. theol ved Københavns Universitet. Etter å ha vært i tjeneste hos Gunnerus i en kortere periode, oppga han dog sin geistlige karriere da storebroren i 1760 omkom.[1] Han gikk deretter inn i farens virksomhet.

I 1769 giftet han seg med Amborg Wesseltoft, datter av Skiens rike kjøpmann Jørgen Simonsen Wesseltoft. Hun bragte dermed sin ikke uanselige arvedel etter faren med inn i ekteskapet. Paret flyttet inn i Aallgården. Den 22. mars 1772 løste Aall borgerbrev som kjøpmann i Porsgrund.[2] Fra 1775 var han medeier i Ulefos Jernværk, hvoretter han i 1782 kjøpte hele værket med tilhørende eiendommer. Sammen med Didrich von Cappelen anla han i 1796 en reperbane i Vestre Porsgrund.[3]

 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Jacob Aall. Nes Jernverk, Eidsvoldsmann

Jacob Aall tilhørte den norske slekten Aall og var sønn av Amborg Wesseltoft og Nicolai Benjamin Aall (173998), som var kjøpmann i Porsgrunn og eier av Ulefos Hovedgaard. Jacob Aall var bror av NilsJørgen [10] og Benedicte Henrikke Aall gift med Ulrich Fredrich von Cappelen. Stattholder Severin Løvenskiold var deres fetter gjennom hans mor, Benedicte Henriette Løvenskiold født Aall, som var søster av deres far.

Et bilde som inneholder tekst, mann, person, gammel

Automatisk generert beskrivelse

·       Christiane Elisabeth Bøyesen (1768–1833), gift 1. i 1786 med Diderich von Cappelen (1734–1794), og 2. i 1796 med enkemannen Jacob Aall (død 1826 og onkel av eidsvollsmannen med samme navn), Borgestad gård. Hun var farfars mor til Sofie f. Cappelen gift med statsminister Gunnar Knudsen (død 1928).

 

Jacob Aall, halvbror av Nicolai Benjamin Aall, (født 1754 i Eidanger, død 1826) var en norsk grosserer og godseier, og et medlem av Aall-familien. Han var eier av Borgestad gård fra 1787 til 1822. Han var sønn av Niels Aall (1702–1774) og Fredrikke Sophie Rasch, og var onkel til eidsvollsmannen Jacob Aall.

Aall var en av de 41 ledende norske borgere som bidro til å gjøre opprettelsen av Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) mulig gjennom donasjoner.

Han var gift i første ekteskap med Edel Margrethe Løvenskiold (1753–1795), datter av Bartholomæus Herman Løvenskiold, som bl.a. eide Borgestad. Han hadde ingen barn i sitt første ekteskap.

I sitt og hennes andre ekteskap, fra 1796, var han gift med Christiane Elisabeth Bøyesen (Ording). Hun var enke etter den langt eldre Diderich von Cappelen. I sitt andre ekteskap hadde han fire barn som overlevde spedbarnsalderen:

·       Edel Margrethe Aall (1797–1861), gift med Realf Ottesen

·       Diderikke Aall (1799–1871), gift med sogneprest Otto Christian Ottesen. En av deres etterkommere er Ole Paus.

·       Fredrikke Sophie Aall (1800–1881), gift med skipsreder Jacob Grubbe Ottesen og deretter med Henrich Jørgen Rasch

·       Benedicte Henrikke Charlotte Dorthea Aall (1810–1887), ugift

Tre barn (to døtre og en sønn) døde som spedbarn.

Svigersønnene Realf Ottesen, Otto Christian Ottesen og Jacob Grubbe Ottesen var brødre, og var fetre av sine ektefeller. Deres mor Kirstine Realfsdatter Bøyesen (Ording) (1755–1830) var søster av Christiane Elisabeth Bøyesen. Deres far var prost på Nedre Romerike Otto Ottesen (født 1743 i Rødby i Danmark, død 1819).

 

 

Et bilde som inneholder tekst, mann, gammel, poserer

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, poserer, gammel

Automatisk generert beskrivelse

Sokneprest Otto Christian Ottesen og Diderikke Aall (datter av Jacob Aall, Borgestad gård), foreldre til Ottine Chrisitine Ottesen, gift med  Bernt Anton Thinn

Sogneprest Otto Christian Ottesen

Fødselsdato:

1788

Fødested:

Høyland prestegård, Høyland, Sandnes, Rogaland, Norge

Død:

22. August 1870 (81-82)

Begravet:

Porsgrunn, Telemark, Norway

Nærmeste familie:

Sønn av Otto Ottesen og Christine Realfsdatter Ording
Ektemannen til 
Diderikke Jacobsdatter Aall
Far til 
Ottine Christine OttesenJacob Aall OttesenSogneprest Otto Ottesen OttesenChristiane Elizabeth Ottesen og Diderikke Mariane Rode
Bror av 
Sogneprest Lauritz OttesenMette OttesenSogneprest Realf OttesenMargaretha OttesenPeter Martin Ottesen og 5 others

Yrke:

sogneprest, prost, utdannet ved univesitetet i københavn. prost på fet, christiania, toten og i porsgrunn, Prest

 

Et bilde som inneholder tekst, gammel

Automatisk generert beskrivelse

Bernt Anton Thinn (18191881) , f. 17/6. var en norsk prest, som blant annet var fengselsprest i Christiania. Hustru Ottine Christine Ottesen til høyre.

Han var kapellan på Toten, fra 1858 stiftskapellan i Christiania, fra 1859 sogneprest i Sarpsborg, fra 1867 prest ved Botsfengselet i Christiania og fra 1880 til sin død residerende kapellan ved Trefoldighetskirken samme sted. I 1881 ble han etterfulgt av Karl Roll i stillingen.[3][4][5][6]

Han ble gift i 1847 med Ottine Christine Ottesen, datter av prosten Otto Kristian Ottesen og Diderikke født Aall. De var bl.a. foreldre til høyesterettsjustitarius Karenus Kristofer Thinn.[7]

 

Et bilde som inneholder tekst, mann, person, dress

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, person, vegg, stående

Automatisk generert beskrivelse

Karenus Kristofer Thinn, Høyesterettsjustitiarius 1909-1920, og kone Olga, f Wegner (1858-1943).

Wikipedia:

Karenus Kristofer Thinn (født 19. desember 1850 på Østre Toten, død 24. mars 1942) var en norsk jurist og høyesterettsjustitiarius.

Thinn tok juridikum i 1874 og i 1884 ble han assessor i Oslo byrett. I 1889 ble han utnevnt til statsadvokat i Trondheim i 1892 lagmann i HålogalandBorgarting og Agder. I 1902 ble han utnevnt til ekstraordinær assessor (høyesterettsdommer). Fra 1909 til 1920 var han høyesterettsjustitiarius.

Han ble utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden.[2]

Han var sønn av sogneprest Bernt Anton Thinn (1819–1881) og Ottine Christine Ottesen (1823–1911), datter av sogneprest Otto Christian Ottesen (1788–1870) og Diderikke Aall (1799–1871). Hans oldefar var Jacob Aall, Borgestad gård. Han var gift med kvinnesakskvinnen Olga Wegner (1858–1943), datter av byfogd Johan Ludwig Wegner og Blanca Bretteville. Hun var barnebarn av godseier Benjamin Wegner og statsminister Christian Zetlitz Bretteville.

Karenus Kristofer Thinn var far til bl.a. høyesterettsadvokat Jakob Thinn.

Olga Thinn (født 12. juni 1858 i Drammen, død 6. januar 1943 på Vinderen), født Olga Wegner, var en norsk kvinnesaksforkjemper og humanitær leder.

Hun var datter av byfogd Johan Ludwig Wegner og Blanca Bretteville; hennes bestefedre var industriherren Benjamin Wegner og statsminister Christian Zetlitz Bretteville. Hun var gift med høyesterettsjustitiarius Karenus Kristofer Thinn. Hun var bl.a. mor til høyesterettsadvokat Jakob Thinn.

Hun arbeidet som lærer fra 1878 til hun giftet seg i 1881. Mens hun bodde i Tromsø stiftet hun Tromsø sanitetsforening. Etter at hennes mann ble lagmann i Oslo, gikk hun inn for kvinnesaken. Hun var i en årekke formann i Oslo Hjemmenes Vel, formann i Ebenezerforeningen (Oslo Indremisjons redningshjem for unge piker), i 16 år formann i Oslo kvinneråd og viseformann i Moralvernforeningen. Hun var æresmedlem av Norske kvinners nasjonalråd og mottok Kongens fortjenstmedalje i gull.[1]

Det finnes et portrett av Olga Thinn malt av Renée Sund.

Kråkeslottet til Karenus og Olga i Ivar Aasens vei 22 på Vinderen (slik det ser ut i dag). Det er barndomshjemmet til de som nevnes i det følgende. Mye seinere bodde min kusine Kari der med mann (Petter) og barn. En gang satt jeg overskrevs på mønet som deltaker i maledugnad.

 

Min bestemor (farmor)

 

Et bilde som inneholder har på seg, vegg, mann, hatt

Automatisk generert beskrivelse

Farmor (‘bestemor’)

Karen Nord (Thinn)

Fødselsdato:

02. Mai 1896

Fødested:

Kristiania

Død:

1972 (75-76)

Nærmeste amilie:

Datter av Karenus Kristoffer Thinn, Høyesterettsjustituar og Olga Thinn
Konen til 
Karl Kristian Nord
Mor til 
Ruth Cecilie NordOlga JerganPer Nord og Ole Christian Nord
Søster av 
Blanca Wegner ThinnJeanette Emilie Bretteville BiørnOtto Christian ThinnJakob ThinnJohan Ludwig Wegner Thinn og 2 others

Administrert av:

anne elisabeth sundby

Sist oppdatert:

8. august 2019

 

Nedenfor følger 6 søsken av min bestemor Karen Thinn (gift med Karl Nord).

 

Et bilde som inneholder tekst, person

Automatisk generert beskrivelse

Blanca Wegner Thinn

Fødselsdato:

1882

Død:

1973 (90-91)

Nærmeste familie:

Datter av Karenus Kristoffer Thinn, Høyesterettsjustituar og Olga Thinn
Søster av 
Jeanette Emilie Bretteville BiørnOtto Christian ThinnJakob ThinnJohan Ludwig Wegner ThinnAnnar Thinn og 2 others

Yrke:

Lærerinne

Administrert av:

Private User

Sist oppdatert:

7. desember 2014

 

Jeanette Emilie Bretteville Biørn (Thinn)

Norsk: Biørn (Thinn))

Fødselsdato:

18. Februar 1884

Fødested:

Kristiania, Norge

Død:

1970 (85-86)

Begravet:

Kragerø, Telemark, Norway

Nærmeste familie:

Datter av Karenus Kristoffer Thinn, Høyesterettsjustituar og Olga Thinn
Konen til 
Ragnar Henrich Karl Biørn
Mor til 
Farmasøyt Elisabeth Lenes og Henrik Biørn
Søster av 
Blanca Wegner ThinnOtto Christian ThinnJakob ThinnJohan Ludwig Wegner ThinnAnnar Thinn og 2 others

Yrke:

Kontordame i Glitne forsikringsselskap

Administrert av:

anne elisabeth sundby

Sist oppdatert:

4. november 2019

Jeanette Emelie Bretteville Thinn (‘tante Nette’), 1884-1970, gift med Ragnar Henrik Carl Biørn, f Kragerør 1894, d Oslo 1951, barn Elisabeth (1922-2006) og Henrik (1925-1982).

 

 

Et bilde som inneholder vegg, slips, mann, person

Automatisk generert beskrivelse

Otto Christian Thinn

Fødselsdato:

1888

Død:

1933 (44-45)

Nærmeste familie:

Sønn av Karenus Kristoffer Thinn, Høyesterettsjustituar og Olga Thinn
Bror av 
Blanca Wegner ThinnJeanette Emilie Bretteville BiørnJakob ThinnJohan Ludwig Wegner ThinnAnnar Thinn og 2 others

Yrke:

Styrmann

Administrert av:

anne elisabeth sundby

Sist oppdatert:

3. september 2019

 

Et bilde som inneholder tekst, mann, person, vegg

Automatisk generert beskrivelse

Jacob Thinn (5.10.1890 i Strinda - 23.11.1976 i Oslo) var sønn av høyesterettsjustitiarius Karenus Kristofer Thinn [1] og Olga Wegner. Gift 30.10.1915 i Vestre Aker med Martha Preus Petersen (04.05. 1893-11.05.1971). 3 barn.


Thinn tok eksamen artium i 1908, juridisk embetseksamen i 1913. Høiesterettsadvokat 1918. Overtok adv. Johan H. Næsers praksis i 1932. Sekretær i Socialdepartementet, Medisinalavd. 1915

 

 

 

Johan Ludwig Wegner Thinn

Fødselsdato:

28. Juni 1892

Død:

1968 (75-76)

Nærmeste familie:

Sønn av Karenus Kristoffer Thinn, Høyesterettsjustituar og Olga Thinn
Bror av 
Blanca Wegner ThinnJeanette Emilie Bretteville BiørnOtto Christian ThinnJakob ThinnAnnar Thinn og 2 others

Yrke:

Revisjonssjef i Gjensidige

Administrert av:

anne elisabeth sundby

Sist oppdatert:

3. september 2019

 

 

 

 

Et bilde som inneholder tekst, vegg, person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Annar Thinn

Fødselsdato:

21. Oktober 1894

Fødested:

Tromsø, Tromsø, Troms, Norway (Norge)

Død:

28. Mars 1935 (40)
Jeløya, Moss, Østfold, Norway (Norge)

Nærmeste familie:

Sønn av Karenus Kristoffer Thinn, Høyesterettsjustituar og Olga Thinn
Ektemannen til 
Astrid Bretteville-Jensen
Far til Private
Bror av 
Blanca Wegner ThinnJeanette Emilie Bretteville BiørnOtto Christian ThinnJakob ThinnJohan Ludwig Wegner Thinn og 2 others

Yrke:

Jurist, Politifullmektig i Moss og Horten.

 

 

 

 

 

Bernt Thinn, f. 1898.

 

For øvrig:

Lenke til skibilde fra Tromsø: www.PEM-BYM-00171 Skigåere på Tromsøya ca. 1892 | Fra venstre: A… | Flickr

Fra venstre:

Astrid Moss, Jeanette Thinn, ukjent, ukjent, ukjent, Otto Thinn og Blanca Thinn.

 

 

 

Slekten Nord

 

Bilderesultat for Martin Edvard Nord

Tippoldefar Martin Edvard Nord, oppfinner (av isskap) og gründer (isskjæring mm), til venstre foran.

 

Bilderesultat for Maridalsveien 82

Maridalsveien, muligens like ovenfor Ring 2. Nr 82 100 meter nedenfor Ring 2 var barndomshjem for bestefar. Hans far (min oldefar) het Paul Christian. Maridalsveien 82 var lenge hjemmet til tante Ruth og hennes Per, seinere til kusine Kari og hennes Petter, og nå til kusine Kirsti. Ruth bodde sine siste tiår i et nytt nabohus (nr 84), hvor hele Nordslekta med stort og smått hver annen juledag møttes til langbord med oksestek, store mengder iskrem, utallige runder rundt juletreet og kjerringa med staven over hele huset. Se bilder neste side.

 

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, grunn, vei

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tre, utendørs, konstruksjon, hus

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder utendørs, konstruksjon, himmel, grunn

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder konstruksjon, utendørs, hus, grønn

Automatisk generert beskrivelse

Øverst til venstre: Mot byen. I den smale bygningen midt imot lå en melkebutikk i min barndom.

Til venstre: Maridalsveien 82, hvor kusine Kirsti nå bor.

Nederst til høyre: Maridalsveien 84, som tante Ruth bodde i i siste del av livet.

 

Et bilde som inneholder tekst, person, stående, poserer

Automatisk generert beskrivelse

Farfar (‘bestefar’) Karl Kristian Nord

Fødselsdato:

14. Mai 1890

Fødested:

Kristiania, Norge

Død:

29. Oktober 1969 (79)

Begravet:

Oslo, Norway

Nærmeste familie:

Sønn av Paul Christian Nord og Ida Augusta Nord
Ektemannen til 
Karen Nord
Far til 
Ruth Cecilie NordOlga JerganPer Nord og Ole Christian Nord
Bror av 
Ruth Cecilie Nord og Finn Olaf Nord

Yrke:

Overingeniør, kjemi - Nora bryggeri. Fabrikksjef hos Bjercke

Administrert av:

Private User

Sist oppdatert:

24. mai 2018

 

 

 

Bestefar hadde en yngre bror Finn, gift med Sigrid. De bodde på Hamar så vidt jeg kan huske.

 

 

Et bilde som inneholder tekst, person, utendørs, stående

Automatisk generert beskrivelse

Bestefar Karl Nord og bestemor Karen (Thinn) i hagen i Moltke Moes vei 16, trolig under krigen, da de hadde geit.

 

Et bilde som inneholder tekst, vegg, person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Mor og far nyforlovet eller nygifte (i sistnevnte fall i april 1946).

Et bilde som inneholder tekst, person, poserer, gammel

Automatisk generert beskrivelse

terassen i Moltke Moes vei 16 (nå nr 14).

Foran: Mor med meg, bestemor, kusinene mine Kirsti og Kari, fars søster Olga med min kusine Kristin.

Bakerst: Fars søster Ruth med mann Per Gjermundsen, Olgas mann Jan Jergan, far.

Foran far: Min bror Lasse, bestefar, kristins storebror Egil, og fars attpåklattbror Ola (12 år).

 

Slekten Christiansen

Et bilde som inneholder tekst, hund, person, pattedyr

Automatisk generert beskrivelse

Mormor Sara Christiansen (f. Lingjerde, 1892) og eldstedatter Vesla, med meg i midten, utenfor mors barndomshjem Eidsvoldsgate 33 på Singsaker i Trondheim. Morfar Aage Christiansen, disponent i Adresseavisa, døde i i første del av 1950-årene. Jeg har ingen minner om ham.

 

Et bilde som inneholder person, utendørs, poserer, gruppe

Automatisk generert beskrivelse

 

De fire yngste barna: Anne, Svein, mor, Aage. Svein spilte et par B-landskamper i fotball. Storebror Per til høyre.

Per: Freidigmedlem, fotballspiller og skihopper.

 

Et bilde som inneholder person, utendørs, poserer, gruppe

Automatisk generert beskrivelse

Slektsstevne i Åsgårdstrand. Omkring 1980?    

Anne      Svein        mor           Aage                                                                                                                                                                    Tom    Hans Petter     Lasse                                                                                                                     Marianne    Berit                                                                                                                                              ??         Lars Even      Guri     meg     Anne Mette                                                                                      

 

Slekten Munch fra morfar Aage Christiansen og nedover

 

 

 

Min morfar Aage Christiansen hadde en tipp-tippoldefar som het Peter Munch, f. 1740. Han var sogneprest i Vågå. Han er min tipp-tipp-tipp-tippoldefar. Han er også Edvard Munchs oldefar (langs en annen gren). De neste 10 sidene er kopiert fra onkel Sveins slektsbok (forside til venstre ovenfor), som jeg har. Deretter følger mormor Sara slekt Lingjerde.

 

Slekten Lingjerde (mormor Sara)

 

Et bilde som inneholder tekst, brev

Automatisk generert beskrivelse

 

De neste fem sidene er i Synnøve Breides bok ‘Slekten Lingjerde’ (1984), som jeg har et eksemplar av.