Hjem         Tilbake til forklaring 

 

Tilbake til kart          Til ølpriser

 

Bakgrunn for solmålinger

 

Solforhold på uteserveringer

på Skøyen

 

Innhold:

El Camino, Hos Alma, Laboratoriet, Skabos hage + Ukjent navn

 

Eksempel med forklaring,

deretter serveringssteder i alfabetisk rekkefølge.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser klokkekurvene solas vinkelhøyde på himmelen ved ulike klokkeslett (sommertid ikke medregnet) på ulike tidspunkter av året. Den hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’. I eksemplet ovenfor er det sol til fram til kl 1630 omkring 22/6, dvs til 1730 gitt sommertid. Den slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100. Omkring 15/5 og 1/8 er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

Merk at klokka etter middagshøyden (180 grader sør) er mindre ved samme solposisjon jo lenger unna man er sommersolverv. Før middagshøyden er den mer. Klokkeslettlinjene er derfor ikke helt loddrette.

Solforholdene kan variere innenfor et serveringssted. Hvis ikke annet er opplyst, er målinger er gjort i den bedre halvdel. Det er siktet med håndholdt utstyr, og kompassforstyrrelser forekommer. Regn med feilmarginer for bygningers og trærs kompassretning på omkring 5 grader – tilsvarende 15-30 minutter - og 2 grader for vinkelhøyder.

På måletidspunktet april 2024 er kommende løvverk tatt hensyn til. Årstallet er angitt fordi omgivelser kan endre seg over lengre tid (vegetasjon, byggeprosjekter).

 NB! I alle diagrammer må man legge til en time så lenge det er sommertid.

 

El Camino, 8. mail 2024. Pils: 99 for 0,4.

 

Hos Alma, 8. mail 2024. Pils: 99 for 0,4.

 

Laboratoriet, 8. mail 2024. Pils: 126 for 0,5.

 

 

Skabos hage, 8. mai 2024. Pils: 112 for 0,4.