Hjem             Tilbake til forklaring   

 

Tilbake til kart        

 

Til ølpriser

 

Bakgrunnen for solmålinger

 

Uteserveringer ved Parkveien og Wergelandsveien

 

Innhold:

Aperitivo, Kunstnernes hus,

Litteraturhuset, Lorry, Park 29, Sofies mat- og vinhus

 

Eksempel med forklaring,

deretter steder i alfabetisk rekkefølge.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær sett fra ett middels bra beliggende bord på vedkommende sted.  Sola synes fra dette bordet når den er over ‘skyline’, ellers ikke.

 

I en del diagrammer vises skyline som en rødprikket linje i stedet for som heltrukken hvit linje.

 

De tynne, hvite stående linjene viser hvor mye klokka er når sola står i en bestemt kompassretning.

 

Merk at sommertid ikke er medregnet i diagrammet.

 

Se først på den øverste (gule) kurven. Den viser at det er sol til fram til kl 1630 omkring 22. juni, dvs til 1730 gitt sommertid. Sola slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100 (sommertid).

 

Omkring 15/5 og 1/8 (blå kurve) er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 (grønn kurve) er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

Regn med feilmarginer på +/- en halv time, og vær klar over at andre bord samme sted kan ha bedre eller dårligere forhold. Les mer om unøyaktigheter, forenklinger og forbehold  HER .

Husk at i alle diagrammer må man legge til en time for sommertid.

*

 

Aperitivo i Hegdehaugsveien (gågatedelen)

Aperitivo får solgløtt fra kl 1940 30-40 minutter omkring St.Hans.

 

Kunstnernes hus, 20/6 2024:

Over: Bildet er tatt kl 17 20/6. Diagrammet har høye trær mot syd og vest. Under: Øverst på terrassen kommer sola tilbake for en stund ca kl 1950 omkring St.Hans.

 

Litteraturhuset, 2. mai 2024:

Over: Trær mot syd. Under: Kl 1940 omkring St.Hans:

 

                Lorry i Parkveien, 2. mai 2024.

Lorry har mye skygge, men sol i fremre del (til venstre på bildet) fra tre-fire-tida og til kvart på seks omkring St.Hans, og i bakre del fra ca kl fem til halv sju.

 

Park 29, 2. mai 2024:

Klokka 1710 omkring St.Hans:

Kl 1940 omkring St.Hans:

 

 

Sofies mat- og vinhus, kl 1930 20/6 2024:

Mye skygge, solgløtt seint på ettermiddagen.