Hjem         Til nærmere forklaring 

 

Til skjematisk kart

 

Ølpriser

 

Bakgrunn for solmålinger

 

Solforhold på uteserveringer i Hegdehaugsveien

 

Innhold:

Campo, Der peppern gror, Fyr, Gabis, Kastellet, Olivia.

 

Eksempel med forklaring, deretter serveringssteder i alfabetisk rekkefølge.

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær sett fra et middels bra beliggende bord på vedkommende sted.  Sola synes fra dette bordet når den er over skyline, ellers ikke.

 

I en del diagrammer vises skyline som en rødprikket linje i stedet for som heltrukken hvit linje.

 

 

De tynne, hvite stående linjene viser hvor mye klokka er når sola står i en bestemt kompassretning.

 

Merk at sommertid ikke er medregnet i diagrammet.

 

Se først på den For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær sett fra ett middels bra beliggende bord på vedkommende sted.  Sola synes fra dette Merk at sommertid ikke er medregnet i diagrammet.

 

Se først på den For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær sett fra ett middels bra beliggende bord på vedkommende sted.  bordet når den er over ‘skyline’, ellers ikke.

 

De tynne, hvite stående linjene viser hvor mye klokka er når sola står i en bestemt kompassretning.

øverste (gule) kurven. Den viser at det er sol til fram til kl 1630 omkring 22. juni, dvs til 1730 gitt sommertid. Sola slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100 (sommertid).

 

Omkring 15/5 og 1/8 (blå kurve) er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 (grønn kurve) er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

Regn med feilmarginer på +/- en halv time, og vær klar over at andre bord samme sted kan ha bedre eller dårligere forhold. Les mer om unøyaktigheter, forenklinger og forbehold  HER .

Husk at i alle diagrammer må man legge til en time for sommertid.

*

Campo, Josefinegata, er et skyggested:

 

 

Der peppern gror, ovenfor Josefines gate,

april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, konstruksjon, grunn, hjul

Automatisk generert beskrivelse

 

Bord ut mot fortauet:

Bord i bakre del (bak et tre):

Et bilde som inneholder skjermbilde, line, tekst, sort

Automatisk generert beskrivelse

Sola blir borte ca 1920 omkring St.Hans.

 

Fyr, 23/6 2024:

Over: Kl 1725 23/6. Under: Kl 2100:

Rødprikket linje er skyline.

 

Gabis ved Oscars gate, juni 2024, har både en skyggeplass og en solplass:

Gabis hage: Her er det sol fra ca 1600 til 2000.

 

 

Kastellet, 2. mai 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, konstruksjon, Sykkelhjul, hjul

Automatisk generert beskrivelse

Rødprikket linje er skyline. Klokka 1700 omkring St.Hans:

 

Olivia ved Oscars gate, april 2024:

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, konstruksjon, plante

Automatisk generert beskrivelse

Bord ved fortauet:

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, line, diagram

Automatisk generert beskrivelse

Trær mot syd og sydvest.

Olivia, bord innerst til høyre, ved inngangen:

Et bilde som inneholder skjermbilde, tekst, line, diagram

Automatisk generert beskrivelse

(Skyline fortsetter rett videre oppover til høyre.)

Olivia kl 1930 omkring St.Hans: